Desenvolupament i implantació d'àrees comercials.

Som experts en desenvolupament i implantació d'àrees comercials

  • Ens dediquem exclusivament al desenvolupament de sòl comercial i la implantació de parcs i centres comercials, dissenyant i executant integrament tot el procés.

Localització de locals comercials

  • Cerquem locals comercials de més de 1500 m2 en planta baixa en ciutats de més de 100.000 habitants

Localització de solars

  • Cerquem solars de més de 1000 m2 (fins a 100.000 m2)

Desenvolupament

  • Desenvolupament urbanístic del projecte
  • Desenvolupament comercial i disseny
  • Comercialització
  • Construcció
  • Tramitació de llicències
  • Posada en marxa

Plans estratègics

  • Elaborem plans estratègics per empreses privades del sector i ens públics.
Consulta: * Consulta no vàlida

Als Efectes previstos a la L.O.P.D. 15/1999, se l'informa que les seves dades de caràcter personal eue ens ha facilitat, ESTAN INCLOSOS en el Fitxer del que és responsable Espais Comercials amb la finalitat de gestionar els compromisos derivats de la Relació comercial.   Així Mateix sí que considera Informat de la POSSIBILITAT d'exercitar els drets d'Accés, Rectificació   i cancel·lació d'AQUESTES Dades, en els de Termes previstos en l'esmentada Llei.